oferta


Przedmiotem oferty firmy TORENT Sp. z o. o. są przeznaczone do wynajmu powierzchnie biurowe znajdujące się w biurowcu Pańska Corner usytuowanym przy ulicy Pańskiej 73       (3 261,0 m2) oraz w budynku przy ulicy Grzybowskiej 2 w Warszawie (400,0 m2).

BUDYNEK PAŃSKA CORNER
Położenie nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Warszawie na obszarze dzielnicy Warszawa – Wola  przy ul. Pańskiej 73 róg Żelaznej. W sąsiedztwie znajduje się między innymi: Dworzec Centralny, Rondo ONZ, Mennica Państwowa, siedziba firmy Elektrim S.A., Teatr "Scena Prezentacje", Urząd Lotnictwa Cywilnego, itp. Odległość przystanków komunikacji miejskiej: około 30 m od budynku.

Powierzchni biurowa przeznaczona do wynajmu:  3 261,0 m2

Ilość miejsc parkingowych: 27


Koszty najmu:
Na cenę wynajmu 1 m2  powierzchni biurowej składają się dwie pozycje kosztowe:
- czynsz najmu oraz
- opłata eksploatacyjna
Opłata Eksploatacyjna obejmuje w szczególności:
- koszty konserwacji, obsługi, naprawy, odnawiania, przebudowy, wymiany urządzeń w Budynku, koszty sprzątania (w tym dostarczanie środków czystości oraz odpowiedniego sprzętu), oświetlania oraz prac malarskich wykonywanych tak często, jak będzie to konieczne na terenie powierzchni wspólnych Budynku oraz parkingu obejmujące również ściany nośne, fundamenty, dach, elewację zewnętrzną, wszelkie rury i inne urządzenia znajdujące się w Budynku, bądź też podlegające wspólnemu użytkowaniu przez użytkowników Budynku (w tym wszelkie drogi dojazdowe oraz dojścia prowadzące do Budynku, wraz z przylegającymi drogami i chodnikami, które nie są utrzymywane z funduszy publicznych),
- koszty składek płatnych przez Wynajmującego ubezpieczycielowi z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli sposób użytkowania przez Najemcę pomieszczeń spowoduje zwiększenie wysokości składek, Najemca zrekompensuje wynajmującemu takie zwiększenie,
- wszelkie koszty, których zapłacenia zażądać mogą od użytkowników Budynku (w tym właściciela budynku) władze administracyjne Państwa w szczególności opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
- koszty zarządzania nieruchomością,
- koszty dokonywanych inspekcji, ubezpieczania, konserwacji, odnawiania, wymiany, eksploatacji oraz obsługi wszelkich urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz wszelkich innych urządzeń używanych do świadczenia usług dla Budynku (w tym centrali telefonicznej oraz sieci telekomunikacyjnej),
- koszty inspekcji Budynku wymaganych przez przepisy Prawa Budowlanego,
- koszty instalowania, dostarczania, konserwacji oraz wymiany wszelkich urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, wyjść awaryjnych oraz urządzeń kontroli dostępu w budynku na terenie powierzchni wspólnej Budynku,
- koszty ochrony Budynku,
- koszty wywozu śmieci,
- koszty centralnego ogrzewania,
- koszty energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia Budynku, powierzchni wspólnych Budynku oraz do zasilania wszelkich urządzeń używanych do świadczenia usług dla Budynku,
- koszty dostawy zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków.

Poza Opłatą Eksploatacyjną Najemca ponosi wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją pomieszczeń zgodnie z następującymi zasadami:
• za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Najemcy (na podstawie wskazań podliczników),
• za rozmowy telefoniczne pobierane są opłaty zgodnie z taryfikatorem operatora,
• za łącze Internetowe pobierane są opłaty zgodnie z taryfikatorem dostawcy Internetu.

Wskaźnik powierzchni wspólnej - 6 %.

Istnieje możliwość wynajmu miejsca postojowego na parkingu lub w garażu podziemnym oraz zamówienia usługi sprzątania powierzchni biurowej. 

Podstawowym czynnikiem warunkującym wynajem powierzchni biurowej jest wpłata przez potencjalnego Najemcę depozytu zabezpieczającego prawidłowe wykonanie umowy najmu w kwocie stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz dwumiesięcznych opłat za miejsce parkingowe.

Standard powierzchni biurowej: 
• ściany: gładzie gipsowe, pomalowane,
• podłogi: wykładzina dywanowa,
• wysokość pomieszczeń w świetle stropu 3,0 m,
• sufit: podwieszany z wbudowanym oświetleniem,
• okablowanie telekomunikacyjne: w pionach technicznych (częściowe rozprowadzenie poziome),
• wentylacja: grawitacyjna i mechaniczna,
• system klimatyzacji: 75 % powierzchni budynku posiada zainstalowany system klimatyzacji - jednostki wewnętrzne typu "split",
• telekomunikacja: liczba linii telefonicznych nieograniczona,
• centrala telefoniczna ALCATEL,
• system dostępu,
• możliwość umieszczenia logo firmy na elewacji budynku oraz w hollu głównym,
• całodobowy dostęp do budynku,
• całodobowa ochrona.

Najemca może podnieść standard przedmiotu najmu dostosowując go do własnych potrzeb na własny koszt.

POWIERZCHNIA BIUROWA W BUDYNKU PRZY ul. Grzybowskiej 2

Położenie nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Warszawie w zachodniej strefie dzielnicy Warszawa – Śródmieście, przy ulicy Grzybowskiej 2 w kwadracie ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, Al. Jana Pawła II i Al. Solidarności. W sąsiedztwie znajdują się nowoczesne budynki biurowe (między innymi PZU S.A., budynek banku BZ WBK), zabytkowa zabudowa Placu Grzybowskiego, Teatr Żydowski, Ogród Saski, stacja metro Świętokrzyska, itp.. Ze względu na bliskość przystanków wielu linii autobusowych, tramwajowych jak i stacji metra lokalizacja ma bardzo dobre połączenie z innymi dzielnicami miasta.  

Powierzchni biurowa przeznaczona do wynajmu:  400,0 m2

Ilość miejsc parkingowych: 6

Koszty najmu:
Na cenę wynajmu 1 m2  powierzchni biurowej składają się dwie pozycje kosztowe:
- czynsz najmu oraz
- opłata eksploatacyjna
Opłata Eksploatacyjna obejmuje w szczególności:
- koszty konserwacji, obsługi, naprawy, odnawiania, przebudowy, wymiany urządzeń w Budynku, koszty sprzątania (w tym dostarczanie środków czystości oraz odpowiedniego sprzętu), oświetlania oraz prac malarskich wykonywanych tak często, jak będzie to konieczne na terenie powierzchni wspólnych Budynku oraz parkingu obejmujące również ściany nośne, fundamenty, dach, elewację zewnętrzną, wszelkie rury i inne urządzenia znajdujące się w Budynku, bądź też podlegające wspólnemu użytkowaniu przez użytkowników Budynku (w tym wszelkie drogi dojazdowe oraz dojścia prowadzące do Budynku, wraz z przylegającymi drogami i chodnikami, które nie są utrzymywane z funduszy publicznych),
- koszty składek płatnych przez Wynajmującego ubezpieczycielowi z tytułu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli sposób użytkowania przez Najemcę pomieszczeń spowoduje zwiększenie wysokości składek, Najemca zrekompensuje wynajmującemu takie zwiększenie,
- wszelkie koszty, których zapłacenia zażądać mogą od użytkowników Budynku (w tym właściciela budynku) władze administracyjne Państwa w szczególności opłaty z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
- koszty zarządzania nieruchomością,
- koszty dokonywanych inspekcji, ubezpieczania, konserwacji, odnawiania, wymiany, eksploatacji oraz obsługi wszelkich urządzeń elektrycznych i grzewczych oraz wszelkich innych urządzeń używanych do świadczenia usług dla Budynku (w tym centrali telefonicznej oraz sieci telekomunikacyjnej),
- koszty inspekcji Budynku wymaganych przez przepisy Prawa Budowlanego,
- koszty instalowania, dostarczania, konserwacji oraz wymiany wszelkich urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, wyjść awaryjnych oraz urządzeń kontroli dostępu w budynku na terenie powierzchni wspólnej Budynku,
- koszty ochrony Budynku,
- koszty wywozu śmieci,
- koszty centralnego ogrzewania,
- koszty energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia Budynku, powierzchni wspólnych Budynku oraz do zasilania wszelkich urządzeń używanych do świadczenia usług dla Budynku,
- koszty dostawy zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzania ścieków.

Poza Opłatą Eksploatacyjną Najemca ponosi wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją pomieszczeń zgodnie z następującymi zasadami:
• za zużycie energii elektrycznej na potrzeby Najemcy (na podstawie wskazań podliczników),
• za rozmowy telefoniczne pobierane są opłaty zgodnie z taryfikatorem operatora,
• za łącze Internetowe pobierane są opłaty zgodnie z taryfikatorem dostawcy Internetu.

Do przedmiotowej powierzchni biurowej przypisane jest 6 miejsc parkingowych znajdujących się w garażu podziemnym budynku, za które Najemca uiszcza opłatę czynszową i eksploatacyjną według aktualnego cennika. 

Podstawowym czynnikiem warunkującym wynajem powierzchni biurowej jest wpłata przez potencjalnego najemcę depozytu zabezpieczającego prawidłowe wykonanie umowy najmu w kwocie stanowiącej równowartość dwumiesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych oraz dwumiesięcznych opłat za miejsce parkingowe.

Standard powierzchni biurowej:
Budynek jak i powierzchnia biurowa posiada wszystkie udogodnienia charakterystyczne dla budynków klasy A.
• ściany: gładzie gipsowe, pomalowane,
• podłogi: wykładzina dywanowa,
• wysokość pomieszczeń w świetle stropu 3,50 m,
• sufit: podwieszany z wbudowanym oświetleniem,
• okablowanie telekomunikacyjne: w pionach technicznych (częściowe rozprowadzenie poziome),
• system wentylacji i klimatyzacji typu "kanałowego",
• telekomunikacja: liczba linii telefonicznych nieograniczona,
• centrala telefoniczna Panasonic,
• możliwość umieszczenia logo firmy na tablicy informacyjnej przed budynkiem oraz przed wejściem do budynku,
• całodobowy dostęp do budynku,
• całodobowa ochrona.

Najemca może podnieść standard przedmiotu najmu dostosowując go do własnych potrzeb na własny koszt.

Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z szerokim zainteresowaniem.

POLSKA/POLISH
ANGIELSKA/ENGLISH

Nasze
wnętrza